مشاهده همه 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترازوی آزمایشگاهی طرح آمپوت ۱۰ کیلوگرم HOPE SCALE

2,500,000 تومان

ترازوی تمام استیل ۳۰ کیلوگرم پند مدل PX7000-50V3/SS

13,800,000 تومان

ترازوی صنعتی ۳۰ کیلوگرم با دقت ۰/۱ گرم HTW

6,500,000 تومان

ترازوی صنعتی ۳۰ کیلوگرم با دقت ۱ گرم HST-COUNTING

3,950,000 تومان

ترازوی صنعتی ۳۰ کیلوگرم پند مدل PX3000-L

5,600,000 تومان

ترازوی صنعتی ۳۰ کیلوگرم پند مدل PX3000-PUT30

5,600,000 تومان

ترازوی صنعتی استیل ضد آب ۳۰ کیلوگرم AGT-S2

3,500,000 تومان

ترازوی صنعتی تمام استیل ۳۰ کیلوگرم پند مدل PX3000-PUT30/SS

12,600,000 تومان

ترازوی فروشگاهی ۴۰ کیلوگرم با دقت ۲ گرم camary-black

900,000 تومان

ترازوی فروشگاهی ۴۰ کیلوگرم با دقت ۲ گرم camary-blue

900,000 تومان

ترازوی فروشگاهی ۴۰ کیلوگرم با دقت ۲ گرم camary-blue1

900,000 تومان

ترازوی فروشگاهی ۴۰ کیلوگرم با دقت ۲ گرم camary-white

900,000 تومان

ترازوی فروشگاهی ۴۰ کیلوگرم با دقت ۲ گرم camary-yelow

900,000 تومان