نمایش 1–20 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

باسکول آویز خندان ۵۰ کیلوگرم electronic scale

100,000 تومان

باسکول آویز دسته فلزی ۵۰ کیلوگرم WH-A08

100,000 تومان

باسکول آویز دستی ۳۰۰ کیلوگرم mncs-m

550,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱ تن مدل OCS

8,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱ تن پندتک ECO

8,800,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱۰ تن yaohua

19,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱۰ تن مدل OCS

12,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱۰ تن پندتک ECO

12,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۳ تن yaohua

9,900,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۳ تن مدل OCS

9,900,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۳ تن پندتک ECO

9,700,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۵ تن yaohua

10,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۵ تن مدل OCS

11,000,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۵ تن پندتک ECO

10,500,000 تومان

باسکول آویز فروشگاهی ۱۰۰۰ کیلوگرم hanging scale

2,500,000 تومان

باسکول آویز فروشگاهی ۵۰۰ کیلوگرم hanging scale

1,500,000 تومان

باسکول آویز فنری ۲۵ کیلوگرم pocket scale

100,000 تومان

باسکول آویز قصابی ۵۰۰ کیلوگرم pt3000m

6,700,000 تومان

ترازو حساس ۱ کیلوگرم با دقت ۰/۰۱ گرم ZH-999

550,000 تومان

ترازو حساس ۳ کیلوگرم با دقت ۰/۱ گرم ZH-8256

490,000 تومان