نمایش 1–20 از 41 نتیجه

نمایش 9 24 36

باسکول آویز خندان ۵۰ کیلوگرم electronic scale

110,000 تومان

باسکول آویز دسته فلزی ۵۰ کیلوگرم WH-A08

150,000 تومان

باسکول آویز دستی ۳۰۰ کیلوگرم mncs-m

840,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱ تن مدل OCS

8,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱ تن پندتک ECO

9,800,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱۰ تن yaohua

19,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱۰ تن مدل OCS

14,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۱۰ تن پندتک ECO

17,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۳ تن yaohua

15,700,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۳ تن مدل OCS

10,800,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۳ تن پندتک ECO

11,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۵ تن yaohua

10,500,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۵ تن مدل OCS

11,700,000 تومان

باسکول آویز صنعتی ۵ تن پندتک ECO

14,800,000 تومان

باسکول آویز فروشگاهی ۱۰۰۰ کیلوگرم hanging scale

3,200,000 تومان

باسکول آویز فروشگاهی ۵۰۰ کیلوگرم hanging scale

1,750,000 تومان

باسکول آویز فنری ۲۵ کیلوگرم pocket scale

100,000 تومان

باسکول آویز قصابی ۵۰۰ کیلوگرم pt3000m

6,700,000 تومان

باسکول ثابت سنجش ۱۰۰ کیلویی ۵۰-۵۰ مدل MBS14500

10,800,000 تومان

باسکول ثابت سنجش ۱۵۰ کیلویی ۵۰-۵۰ مدل MBS14500

10,895,000 تومان